ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Το Φαρμακείο αποτελεί χώρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και βρίσκεται κοντά σας για την κάλυψη όλων σας των αναγκών. Ως κάτοχοι Πιστοποίησης Διενέργειας Εποχικού Εμβολιασμού και Χορήγησης Αντιτετανικού Ορού, φροντίζουμε για την ασφαλή και άμεση διεξαγωγή εμβολιασμού στον χώρο μας.