Κάθε Σάββατο, το φαρμακείο μας εφημερεύεί
από τις 10.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ.