Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι ένας σχετικά απλός τρόπος για να αξιολογήσετε τη φυσική σας κατάσταση.

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος σε κιλά με το ύψος σε μέτρα στο τετράγωνο (ΔΜΣ = ΒΑΡΟΣ Kg / ΥΨΟΣ m2).

Παράδειγμα:

Εάν το βάρος σας είναι 79 κιλά και το ύψος σας 1,82 μέτρα τότε ο ΔΜΣ = 79 / 1,822 => ΔΜΣ = 79/3,64 => ΔΜΣ = 21,70 συνεπώς, έχετε ένα υγιές βάρος.

Συγκεκριμένα, όταν ο ΔΜΣ είναι:

• Μικρότερος του 18,5 είστε ελλειποβαρείς,

• Μεταξύ 19,0 και 24,9 είστε κανονικοί,

• Μεταξύ 25,0 και 29,9 είστε υπέρβαροι και

• Πάνω απο 30,0 ανήκετε στους παχύσαρκους.

Εάν συνειδητοποιήσετε πού βρίσκεται ο ΔΜΣ σας τότε σίγουρα θα είσατε σε θέση να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στη φυσική σας κατάσταση και στον τρόπο ζωής σας.

Αξίζει πραγματικά να λάβετε τις σχετικές αποφάσεις ώστε να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να χαρεί μια ζωή, γεμάτη υγεία!

πηγη : υγεια & ομορφια