Η ουσία γαλλική επιγαλλοκατεχίνη (EGCG) μπορεί να αποκαταστήσει τη δράση του αντιβιοτικού aztreonam.

Επιστήμονες του University of Surrey, ανακάλυψαν ότι αντιοξειδωτικό που βρίσκεται στο πράσινο τσάι μπορεί να εξουδετερώσει ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Microbiology, ανακάλυψε ότι η ουσία γαλλική επιγαλλοκατεχίνη (EGCG) μπορεί να αποκαταστήσει τη δράση του αντιβιοτικού aztreonam, που χρησιμοποιείται για λοιμώξεις που προκαλούνται από το βακτηριακό παθογόνο Pseudomonas aeruginosa.

Το P. aeruginosa συνδέεται με σοβαρές λοιμώξεις στο αναπνευστικό και στο κυκλοφορικό και πρόσφατα έχει γίνει ανθεκτικό σε πολλές κατηγορίες αντιβιοτικών.

Επι του παρόντος, συνδυασμός αντιβιοτικών χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του P. aeruginosa. Ωστόσο, αυτές οι λοιμώξεις είναι όλο και περισσότερο δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Για να αξιολογηθεί η συνέργεια της ουσίας EGCG και του aztreonam, ερευνητές πραγματοποίησαν πειράματα για να αναλύσουν πώς αλληλοεπιδρούσαν με το P. aeruginosa, χωριστά και σε συνδυασμό. Η ομάδα του Surrey ανακάλυψε ότι ο συνδυασμός aztreonam και EGCG ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματικός στη μείωση των αριθμών P. aeruginosa έναντι της καθεμίας ουσίας χωριστά.

Η συνεργιστική δράση επιβεβαιώθηκε και in vivo χρησιμοποιώντας Galleria mellonella (Greater Wax Moth larvae), με τα ποσοστά επιβίωσης να είναι σημαντικά υψηλότερα σε όσους αντιμετωπίστηκαν με τον συνδυασμό έναντι όσων αντιμετωπίστηκαν με την ουσία EGCG ή το αντιβιοτικό aztreonam χωριστά.

Επιπλέον, ελάχιστη έως καθόλου τοξικότητα παρατηρήθηκε σε ανθρώπινα δερματικά κύτταρα και στο Galleria mellonella larvae.

Επιστήμονες πιστεύουν ότι στο P. aeruginosa, η EGCG μπορεί ενδεχομένως να διευκολύνει την αυξημένη λήψη aztreonam αυξάνοντας την περατότητα στο βακτήριο. Άλλος πιθανός μηχανισμός είναι η παρεμβολή της ουσίας με βιοχημική οδό που συνδέεται με την ευαισθησία στα αντιβιοτικά.

Ο ερευνητής Dr. Jonathan Betts, δήλωσε ότι φυσικές ουσίες όπως η EGCG, σε συνδυασμό με αντιβιοτικά μπορεί ενδεχομένως να είναι τρόπος βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.